درمان انواع زخم ها

درمان انواع زخم های دیابت- زخم بستر- سوختگی و عفونت بعد از عمل در کلینیک تخصصی زخم که توسط کارشناس زخم انجام شده و همراه با مشاوره رایگان

اعزام مشاور و کارشناس زخم

اعزام مشاور و کارشناس زخم به منزل و ارائه هرگونه مشاوره در جهت بهبود هرچه بهتر و سریعتر زخم بیمار

مشاوره رایگان

مشاوره رایگان تحت وب و تلفنی توسط کارشناس زخم - پاسخگویی و مشاوره جامع

اعزام پرستارتحت نظارت دفترمشاوره پرستاری

اعزام پرستار به تمام نقاط سطح شهرمشهد به همراه خدمات و ارتباط همزمان پرستار با کارشناس زخم در منزل تحت نظارت دفتر مشاوره پرستاری